Jeunes Agriculteurs de Corse du Sud

Interview Alta Frequenza de Pierre-Toussaint Gaffory, président de JA2AInterview Alta Frequenza de Pierre-Toussaint Gaffory, président de JA2A

(Alex Bertocchini - Alta Frequenza) - FDSEA et CDJA de Corse-du-Sud ont présenté en fin de semaine dernière leur liste commune en vue des élections aux chambres d'agriculture, ce sera au tout début janvier. Comme en Haute-Corse, les deux formations syndicales nationales ont décidé de faire liste unique pour s'opposer aux majorités sortantes qui s'engagent sous l'intitulé local "Produce per Campà". La question fondamentale à poser en face de cette recomposition dans le syndicalisme agricole est de savoir si oui ou non, les grands syndicats dits nationaux, ont défendu au mieux les intérêts des agriculteurs corses ? Beaucoup, et notamment ceux inscrits sur les listes "Produce per Campà" pensent que non.

FDSEA è CDJA di Corsica Suttana ani prisintatu in fin di settimana scorsa a so lista cumuna pà l'alizzioni à i camari d'agricultura, sarà à u principiu di ghjinnaghju. Com'è in Corsica Suprana, i dui furmazioni sindicali naziunali ani dicisu di fà una lista sola par uppona si à i maghjurità attuali chì s'ingaghjani cù l'intitulatu lucali "Produce per Campà". A quistioni fundamintali à pona di pettu à issa ricumpusizioni ind'u sindicalisimu agriculu hè di sapè s'è iè o micca, i grandi sindicati ditti naziunali, ani difesu à u meghju l'intaressi di l'agricultori corsi ? Sò parechji, è frà altru quilli scritti nant'à i listi "Produce per Campà" à pinsà à una risposta pessima.